Gerard Bartelsman

60.00% ingezameld
€60,00 gedoneerd van €100,00 doel
6 Donateurs

Op 23 augustus 2020 ga ik de uitdaging aan voor het fonds gehandicaptensport.