Pim

0.00% ingezameld
€0,00 gedoneerd van €100,00 doel
0 Donateurs

Dankzij de fondsenwervende activiteiten kunnen zij vele grote en kleine projecten steunen binnen de gehandicaptensport. Veel sportverenigingen ontvangen financiële bijdragen voor bijvoorbeeld de organisatie van toernooien of sportdagen, sport- en spelmaterialen, een tillift, een doucherolstoel of andere noodzakelijkheden om gehandicaptensport mogelijk te maken.