Sjaak Verkade

0.00% opgehaald
€0,00 gedoneerd van doel €150,00
0 donateurs

Fietsen is voor mij een vanzelfspreknde beziheid. Dat is niet voor iedereen zo. Met deze fietstocht  kan ik  een bijdrage  leveren aan het Fonds Gehandicaotensport

Uw donatie
Details
Betaling
Kies uw betaalmethode