Sjaak Verkade

0.00% ingezameld
€0,00 gedoneerd van €150,00 doel
0 Donateurs

Fietsen is voor mij een vanzelfspreknde beziheid. Dat is niet voor iedereen zo. Met deze fietstocht  kan ik  een bijdrage  leveren aan het Fonds Gehandicaotensport